Toplana A.D.

You are here: Home Odluke i izvještaji

O nama

El. pošta Štampa PDF

Toplifikacija grada  Banja Luka otpočela je neposredno poslije katastrofalnog zemljotresa tj. 1970. godine u sastavu  Direkcije za obnovu Banje Luke  kad je i osnovana  OOUR "Toplana".

Od 01.04.1972. godine OOUR "Toplana" odvaja se u samostalno komunalno preduzeće "Toplana" Banja Luka.

 

Razvoj Toplane odvijao se u pravcu proširenja  toplifikacije grada, povećanja instalisane  snage kotlova tako da  danas Toplana ima  instalisane izvore energije  od 228 MW i predstavlja najveći toplifikacioni sistem na mazut u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Uporedo sa proširenjem kotlovskih jedinica izgrađivala se i primarna vrelovodna mreža koja iznosi oko 45 km te sekundarna  toplovodna mreža  od podstanica do potrošača dužine oko 110 km.

Izgrađeni su i rezervoari za mazut zapremine 12.530 m3 ili za skladištenje 11.500 T mazuta  što u tehničko-tehnološkom smislu   omogućava održavanje kontinuiteta snabdijevanja, proizvodnje dovoljne količine energije i  održavanje optimalne prelazne zalihe mazuta.

Strukturu potrošača - kupaca energije danas čine 80 % domaćinstava (stambeni  potrošači) ili približno 1/3  stambenog fonda grada  Banja Luka, odnosno 1.078.000 m2 grijnog prostora sa oko 19.500 - 20.000 stambenih jedinica ili priključnim konzumom od 162 MW.

Preostalih 20 % kupaca energije su preduzeća, ustanove i zanatske radnje ili oko 650 različitih poslovnih kupaca sa konzumom od 41 MW priključne snage.

Preduzeće već dugi niz godina obavlja proizvodno-uslužnu funkciju u nedefinisanim  finansijskim i drugim  uslovima proizvodnje energije, te uz kratkoročne mjere po  Zaključcima  Skupštine grada  i ograničena interventna  sredstva lokalne zajednice, kredita banaka i  uz nedovoljne avanse potrošača  održava mogući kontinuitet proizvodnje,  ali  iz godine u godinu nedovoljne, neracionalne i skupe energije.

Sa takvom uslugom uz neotklonjene  disparitete cijena "Toplana" ostvaruje visoke gubitke u poslovanju sa čestim finansijskim i drugim poteškoćama u radu i poslovanju.

Nakon provedene vlasničke transformacije kapitala od strane Direkcije za privatizaciju koja je  izvršena 30.06.2003. godine po posebnom privatizacionom  programu za državna strateška preduzeća,  te nakon toga i usvojenim sanacionim programom, "Toplana" je očekivala i dalje očekuje da će nadležne  institucije Vlade RS, organi Gradske uprave i  rukovodstvo Društva usaglasiti daljnja rješenja,  utvrditi nove kriterijume optimalnih uslova  proizvodnje energije, obaveze avansiranja svih potrošača i  načina finansiranja  velikih i skupih  energenata,  subvencioniranja grijanja socijalnih  kategorija potrošača i utvrđivanja  realnih cijena toplotne energije.

Tam jsou rozmanité léky pro řadu zdravotních problémů. Existuje mnoho dobrých léků k dostupný v posledních letech. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí zeptat Cialis České. Zřejmě každý dospělý člověk ví alespoň něco o tom, . Záležitosti, jako je , jsou spojeny s různými typy zdravotních problémů. Obvykle muži i ženy trpí sexuálními trápení. Samozřejmě, že sexuální trápení mohou zvýšit oběh a co je ještě důležitější, potvrzují radosti života. Jeden způsob, jak k zacházení erektilní dysfunkce je, aby se několik nečinné změny životního stylu, další je droga. změny životního stylu nějakou dobu trvat, ale výsledky jsou užitečné. Certifikovaný lékař posoudí vaši informaci, za předpokladu, léky, včetně Cialis, je vhodné pro vás.

 

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama