Toplana A.D.

You are here: Home Vodič - Poslovni potrošači

Vodič za poslovne potrošače

El. pošta Štampa PDF

Kako platiti troškove za grijanje ukoliko ste poslovni potrošač?

Poslovnim potrošačima obračun i fakturisanje toplotne energije za grijanje vrši “Toplana” a.d. Banja Luka. Datum izdavanja fakture je posljednji dan tekućeg meseca, a rok za plaćanje je 15 dana. Račune za utrošenu toplotnu energiju za grijanje i/ili pripremu tople potrošne vode poslovni potrošači uplaćuju elektronski ili virmanom putem poslovnih banaka, ili uplatnicom na šalterima pošta i banaka. Uz redovne elemente koji se moraju naći na svim ovim dokumentima, posebno skrećemo pažnju na "poziv na broj", kako bi sve uplate mogle biti pravilno proknjižene i povezane sa odgovarajućim zaduženjem.

Kako se obračunavaju troškovi za grijanje poslovnim potrošačima?

Ukoliko poslovni potrošač ima ugrađen uređaj za mjerenje utrošene energije, obračun će se vršiti na osnovu stvarno utrošene toplotne energije izmjerene i očitane sa mjernog uređaja (kalorimetra) i cijene za 1 MWh.
Očitavanja se vrše krajem tekućeg meseca, a troškovi utrošene toplotne energije se obračunavaju i fakturišu mjesečno, u toku grijne sezone. Ukoliko postoji više potrošača kojima se potrošnja toplotne energije mjeri preko jednog toplotnog brojila, kriterijum raspodjele je učešće instalisane snage pojedinog lokala u ukupnoj instalisanoj snazi objekta priključenog na mjerač i izražava se u procentima.
Ukoliko poslovni potrošači nemaju toplotno brojilo ugrađeno u podstanici, ili je postojeće u kvaru, obračun toplotne energije vrši se prema instalisanoj snazi, broju dana grijanja, broju časova grijanja i korekcionom faktoru koji varira iz mjeseca u mjesec u zavisnosti od kretanja prosječnih mjesečnih spoljnih temperatura u obračunskom periodu (čl. 36 OTU)

Po kojim cijenama se obračunavaju troškovi grijanja za poslovne potrošače?

U skladu sa odredbom Vlade Republike Srpske  o načinu formiranja i utvrđivanja cijena komunalnih usluga, Grad Banja Luka određuje visinu cijene isporučene toplotne energije. Cjenovnik je usklađen sa Zakonom o javnim preduzećima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 75/2004) i Zakonom o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Republike Srpske broj 1175).

Cijena grijanja za poslovne potrošače je 199,64 KM po MWh  sa PDV-om.

Da li je moguće isključiti svoj poslovni prostor sa sistema daljinskog grejanja?

Korisnik ima pravo da privremeno otkaže korišćenje toplotne energije. Zahtjev za privremeno isključenje podnosi se u pisanoj formi, najmanje 15 dana pre prestanka korišćenja toplotne energije.

Isključenje je moguće pod uslovom da:
•    na zajedničkoj kućnoj podstanici postoje tehničke mogućnosti za pojedinačna isključenja,
•    isključenje ne utiče na kvalitet grijanja u prostorima drugih korisnika,

Kome podnijeti primjedbu na obračun troškova grejanja?

Ukoliko imate primedbu na obračun troškova grijanja potrebno je da se obratite Službi za komercijalne poslove putem telefona 336-159, Službi finansija 336-143 ili dopisom na adresu “Toplana” a.d. Banja Luka, Bulevar Živojina Mišića br.32.

Kome se obratiti u slučaju primedaba na rad stručnih službi Toplane?

U slučaju da imate primedbu na rad stručnih službi, možete je uputiti Službi za odnose s javnošću putem telefona 336-199 ili dopisom na adresu “Toplana” a.d. Banja Luka, Bulevar Živojina Mišića br. 32.

Kome uputiti pohvalu na rad stručnih službi Toplani?

Ukoliko želite da uputite pohvalu na rad stručnih službi to možete učiniti uputiti Službi za odnose s javnošću putem telefona 336-199 ili dopisom na adresu “Toplana” a.d. Banja Luka, Bulevar Živojina Mišića br. 32.

Tam jsou rozmanité léky pro řadu zdravotních problémů. Existuje mnoho dobrých léků k dostupný v poslední letech. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí zeptat Cialis České. Zřejmě každý dospělý člověk ví alespoň něco o tom, . Záležitosti, jako je , jsou spojeny s různými typy zdraví problémů. Obvykle muži i ženy trpí sexuálními problémy. Samozřejmě, že sex problémy mohou zvýšit oběh a co je ještě důležitější, potvrzují radosti života. Jeden způsob, jak k zacházení erektilní dysfunkce je, aby se několik nečinné změny životního stylu, další je droga. změny životního stylu nějakou dobu trvat, ale výsledky jsou užitečné. Certifikovaný lékař posoudí vaši informaci, za předpokladu, léky, včetně Cialis, je vhodné pro vás.

 

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama