Toplana A.D.

You are here: Home Javne nabavke Realizacija ugovora Реализација уговора 31.12.2015 - 31.05.2016.

Реализација уговора 31.12.2015 - 31.05.2016.

El. pošta Štampa PDF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Редни број

Опис и ознака по ЈРЈН

Врста поступка и број

обавјештења

о додјели уговора са Портала јавних набавки

Подаци о добављачу /добављачим

а у оквирном споразму (назив, ИД, број, мјесто)

Основни елементи уговора/оквирног споразума

(вриједност, период трајања/рок извршења,

рок плаћања,

гарантни период, ...)

Опис измјене основних елемената уговора и датум

Остатак вриједности уговора након

учињене измјене/

остатак вриједности оквирног

споразума

Датум закључења уговора/ оквирног споразума

Датум потпуне реализације

уговора /оквирног

споразума   и укупна утрошена вриједност

Напомена (образложења)

1

Један мјерач притиска С2601 (ФЗМ 30)

ЈРЈН 38423100-7 (мјерачи притиска)

Директни споразум,

990-8-1-13/16

АМТ -МЕТРИКС д.о.о. Тешањ,

ИД 4218119710006

74260 Тешањ

- 1205,00 КМ

- рок извршења 20 дана

- аванс

   

15.01.2016.

08.02.2016.

 

2

Кафа

ЈРЈН

15861000-1

(кафа)

Директни споразум,

990-8-1-32/16

БОМ-ИМПЕКС д.о.о. Бања Лука

ИД

4400860640000

78000

Бања Лука

- 2400,00 КМ

- плаћање – 15 дана од дана доставе фактуре

   

25.01.2016.

 

Сукцесивна испорука у току године за потребе бифеа

3

Осигурање моторних возила

ЈРЈН

66514110-0

(услуге осигурања моторних возила)

Директни споразум,

990-8-2-33/16

Дунав осигурање а.д. Бања Лука

ИД 4400960780003

78000

Бања Лука

- 5379,66 КМ

- до 31.12.2016. године

- исплата премије осигурања се врши по испостављеној полиси за свако возило појединачно

   

18.01.2016.

   

4

Безалкохолна пића, сокови, обична и минерална вода

ЈРЈН

15000000-8

(храна, пиће, дуван и сродни производи)

Директни споразум,

990-8-1-45/16

ГЕОРГ КОМЕРЦ д.о.о. Бања Лука

ИД 4400876300004

78000

Бања Лука

- 5600,00КМ

- плаћање – 30 дана од дана доставе фактуре

   

01.02.2016.

 

Сукцесивна испорука у току године за потребе бифеа

5

Масти за подмазивање...

ЈРЈН 24951000-5

(масти и мазива)

Директни споразум,

990-8-1-46/16

Видра д.о.о

Бања Лука

ИД 4400789320007

78000

Бања Лука

-1080,60КМ

- рок извршења 15 дана

- плаћање – 15 дана од дана доставе фактуре

   

05.02.2016.

   

6

Пластичне пломбе UNIPLOM II

ЈРЈН

35113300-2

(сигурносни уређаји)

Директни споразум,

990-8-1-49/16

Elnos BL d.o.o. Banja Luka

ИД 4400811430008

78000

Бања Лука

-1400,00 КМ

- рок извршења 20 дана

- плаћање – 30 дана од дана доставе фактуре

   

12.02.2016.

   

7

Плинови

ЈРЈН

24100000-5

(гасови)

Директни споразум,

990-8-1-51/16

ТГТ Техногас а.д. Лакташи

ИД

4401177250006

78252 Трн, Лакташи

-5600,00 КМ

- плаћање

30 дана од дана доставе фактуре

   

11.02.2016.

 

Сукцесивна испорука у току године

8

Моторна косилица FS 120 STIHL

ЈРЈН

16320000-4

ашине за косидбу)

Директни споразум,

990-8-1-78/16

Агромеханика комерц д.о.о.

Бања Лука

ИД 4400815260000

78000

Бања Лука

- 1656,32 КМ

- рок извршења 5 дана по уплати аванса

- аванс

   

22.02.2016.

   

9

Рачунарска опрема и потрепштине

ЈРЈН

30200000-1

(рачунарска опрема и потрепштине)

Директни споразум,

990-8-1-79/16

CENTRONIX d.o.o. Banja Luka

ИД 4400791650006

78000

Бања Лука

- 1350,00 КМ

- рок извршења 2-3 дана

- плаћање по испоруци

- гарантни период - 24 мјесеца

   

19.02.2016.

   

10

Једна пумпа KSB ETAP 080-065-1250GG

ЈРЈН

42122000-0

(пумпе)

Директни споразум,

990-8-1-80/16

Интерметал д.о.о. Бања Лука

ИД 4400870790000

78000 Бања Лука

-1827,00 КМ

- рок извршења 30 дана

- плаћање - 30 дана од дана доставе фактуре

   

22.02.2016.

   

11

Поправка и одржавање електромотора

ЈРЈН

50532100-4

(услуга поправака и одржавања електромотора)

Директни споразум,

990-8-2-81/16

Конел д.о.о. Лакташи

ИД 4400824410006

78252 Трн,

Лакташи

-5996,20 КМ

- рок извршења 15 дана

- плаћање - 15 дана од дана доставе фактуре

   

23.02.2016.

   

12

Санација крова

ЈРЈН

45261920-9

(радови одржавања крова)

Директни споразум,

990-8-2-82/16

Лимотерм д.о.о. Нова Топола

ИД 4402117560002

78418

Нова Топола

-2000,00 КМ

- рок извршења 7 дана

- плаћање - 15 дана од дана доставе фактуре

   

24.02.2016.

   

13

Монтажа пумпе, ХПВ у котловницама и замјена адамсове клапне ДН 500

ЈРЈН

45453000-7

(ремонтни и санациони радови)

Директни споразум,

990-8-3-83/16

МОНТАВАР нетална нова д.о.о.

Бања Лука

ИД 4402654730003

78000

Бања Лука

-5054,00 КМ

- рок извршења 15 дана

- плаћање - 30 дана од дана доставе фактуре

   

16.02.2016.

   

14

Пнеуматски уређај за чишћење котловских цијеви од чађи

ЈРЈН

42000000-6

(индустријске машине)

Конкурентски захтјев,

990-7-1-43/16

Фабрика вијака

д.о.о. Мркоњић Град

ИД

4401196390005

70260

Мркоњић Град

- 10350,00 КМ

- рок извршења 7 дана

- плаћање - 30 дана од дана доставе фактуре

   

23.02.2016.

26.02.2016.

 

15

Технички преглед возила

ЈРЈН

71631200-2

(услуге техничког прегледа возила)

Директни споразум,

990-8-2-85/16

АУДИ ЦЕНТАР д.о.о.

Бања Лука

ИД 4400922690009

78000

Бања Лука

- 1300,64 КМ

- плаћање - 10 дана од дана доставе фактуре

   

02.03.2016.

 

Сукцесивно извршење услуге у току године

16

Вијчани компресор Atlas COPCO tip GA 11-13 или еквивалент

ЈРЈН

42123000-7 (компресори)

Конкурентски захтјев,

990-7-1-42/16

Поњевић д.о.о. Бања Лука

ИД 4401758650005

78000

Бања Лука

- 10650,00 КМ

- рок извршења 25 дана

- плаћање - 30 дана од дана доставе фактуре

   

24.02.2016.

   

17

Анализатор димних гасова TESTO 350-new

ЈРЈН

38400000-9

(инструменти за провјеру физичких својстава)

Конкурентски захтјев,

990-7-1-48/16

EURO LAB d.o.o.

Banja Luka

ИД

4403484250008

78000

Бања Лука

- 9894,00 КМ

- рок извршења 30 дана

- плаћање - 30 дана од дана доставе фактуре

   

11.03.2016.

   

18

Резне и брусне плоче

ЈРЈН

14811300-2

(брусне плоче)

Директни споразум,

990-8-1-87/16

RECA d.o.o. Sarajevo

ИД

4200078420000

71000

Сарајево

- 2147,25 КМ

- рок извршења 10 дана

- плаћање - 30 дана од дана доставе фактуре

   

02.03.2016.

   

19

Санација цурења на загријачу воде котла бр.4, догријачкој станици и одвода са котла котловнице Космос

ЈРЈН

45259300-0

(поправак и одржавање топлане)

Директни споразум,

990-8-3-88/16

Монтавар метална нова д.о.о.

Бања Лука

ИД

4402654730003

78000

Бања Лука

- 5830,00 КМ

- рок извршења 5 дана

- плаћање - 30 дана од дана доставе фактуре

   

24.02.2016.

   

20

Рекламирање

ЈРЈН

79342200-5

(услуга рекламирања)

Директни споразум,

990-8-2-89/16

Глас Српске а.д. Бања Лука

ИД

4401702350009

78000

Бања Лука

- 5500,00 КМ

-плаћање у 12 једнаких мјесечних рата

   

22.02.2016.

 

Сукцесивно извршење услуге у току године

21

Услуге израде истражно-експлоатационог бунара

ЈРЈН

71000000-8

(архитектонске, грађевинске, техничке и инспекцијске услуге)

Директни споразум,

990-8-2-98/16

IBIS-INŽENJERING d.o.o. Banja Luka

ИД

4400971470006

78000

Бања Лука

- 5980,00 КМ

- рок извршења 15 дана

- плаћање по предаји Извјештаја од стране извршиоца посла

   

03.03.2016.

   

22

Два лаптопа

ЈРЈН

30200000-1

(рачунарска опрема и потрепштине)

Директни споразум,

990-8-1-99/16

CENTRONIX d.o.o. Banja Luka

ИД 4400791650006

78000

Бања Лука

- 2853,25 КМ

- рок извршења 2-3 дана

- плаћање по испоруци

- гарантни период - 12 мјесеци

   

31.03.2016.

   

23

Сепаратор уља GSV-6.0

ЈРЈН

45252200-0

(опрема уређаја за пречишћавање)

Директни споразум,

990-8-1-100/16

„PRO EPOX“ d.o.o. Gradiška

ИД

4403370670007

78400

Градишка

- 3000,00 КМ

- рок извршења 12-15 дана по уплати аванса

- аванс 60%, остатак по испоруци

   

16.03.2016.

   

24

Ручица мјењача ровокопача са уградњом

ЈРЈН

34320000-6

(механички резервни дијелови, осим машина и дијелова машина)

Директни споразум,

990-8-1-101/16

Teknoxgroup BH d.o.o.

ИД 4200017550008

71000

Сарајево

- 1626,57 КМ

- рок извршења 8 дана по уплати аванса

- аванс

   

18.03.2016.

   

25

Половно путничко моторно возило марке Renault Clio

ЈРЈН

34100000-8

(моторна возила)

Директни споразум,

990-8-1-102/16

Ауто Мали д.о.о.

Бања Лука

ИД

4402808550003

78000

Бања Лука

- 5600,00 КМ

- рок извршења 3 дана

   

07.03.2016.

   

26

Израда Урбанистичко-техничких услова за инсталисање два котла на биомасу 2x12MW

ЈРЈН

71000000-8

(архитектонске, грађевинске, техничке и инспекцијске услуге)

Директни споразум,

990-8-2-107/16

УРБИС ЦЕНТАР д.о.о.

Бања Лука

ИД

4403168840006

78000

Бања Лука

- 3950,00 КМ

- рок извршења 20 дана

-плаћање по испостављању фактуре у законском року

   

17.03.2016.

   

27

Рачунарска опрема и потрепштине

ЈРЈН

30200000-1 (рачунарска опрема и потрепштине)

Директни споразум,

990-8-1-118/16

CENTRONIX d.o.o. Banja Luka

ИД 4400791650006

78000

Бања Лука

-1075,90 KM

- рок извршења 2-3 дана

- плаћање по испоруци

- гарантни период - 24 мјесеца

   

18.04.2016.

   

28

Вентили малих називних пречника

ЈРЈН

42131140-9 (редукциони вентили, управљачки вентили, повратни вентили или сигурносни вентили)

Директни споразум,

990-8-1-119/16

Hidroinženjering & Economic d.o.o. Banja Luka

ИД 4400809450000

78000

Бања Лука

- 5621,72 КМ

- рок извршења 7 дана по уплати аванса

- аванс

   

11.04.2016.

   

29

Дијелови котлова за централно гријање

ЈРЈН

44621662-4

(дијелови котлова за централно гријање)

Директни споразум,

990-8-1-120/16

TPK OROMETAL d.d. Orosavje

ИД

59467867961

49243

Оросавје

- 5901,97 КМ

- рок извршења 65 дана од наруџбе и уплате аванса

- аванс

   

30.03.2016.

   

30

Једна електрична пумпа за испитивање REMS E push 2

ЈРЈН

42122100-1

(пумпе за течност)

Директни споразум,

990-8-1-138/16

Вујчић д.о.о

Градишка

ИД

4400947090006

78400

Градишка

- 1128,00 КМ

-   рок извршења одмах по уплати аванса

- аванс

   

19.04.2016.

   

31

Фитинзи и различита цијевна арматура

ЈРЈН

44167000-8

(различита цијевна арматура)

Директни споразум,

990-8-1-139/16

Hidroinženjering & Economic d.o.o. Banja Luka

ИД 4400809450000

78000

Бања Лука

- 4194,68 КМ

- рок извршења 7 дана по уплати аванса

- аванс

   

18.04.2016.

   

32

Надзор над узвођењем копаних бунара, разрада и тестирање бунара у појединачном и спрегнутом раду

ЈРЈН

71000000-8 (архитектонске, грађевинске, техничке и инспекцијске услуге)

Директни споразум,

990-8-2-140/16

IBIS-INŽENJERING d.o.o. Banja Luka

ИД

4400971470006

78000

Бања Лука

-5900,00 КМ

- рок извршења 30 дана

- плаћање по предаји Извјештаја од стране извршиоца посла

   

20.04.2016.

   

33

Услуге чишћења сепаратора, одмашћивање шахтова, чишћење резервоара мазута, уклањање и сепарација мазута и друге повезане услуге

ЈРЈН

90000000-7

(услуге у области отпадних вода, отпада, чишћења и животне средине)

Отворени поступак,

990-1-2-50/16

ECO TRADE d.o.o.Gradiška

ИД

4401042590001

78400

Градишка

-240000,00 КМ

- рок извршења 7 дана од дана закључивања појединачног уговора

- плаћање - 60 дана од дана доставе фактуре

   

27.04.2016.

27.04.2019.

 

34

Лежајеви

ЈРЈН

44440000-6

(лежајеви)

Конкурентски захтјев,

990-7-1-47/16

LEŽAJ TRADE d.o.o.Sarajevo

ИД

4200874980009

71210

Илиџа

-30000,00 КМ

- рок извршења 5 дана од дана закључивања појединачног уговора

- плаћање – 30 дана од дана извршења појединачног уговора   и доставе фактуре

- гарантни период – најмање 12 мјесеци

   

27.04.2016.

27.04.2018.

 

35

Механичке заптивке за пумпе произвођача IMP

ЈРЈН

34312500-2

(заптивачи)

Оквирни споразум,

990-7-1-96/16

Интерметал д.о.о. Бања Лука

ИД 4400870790000

78000 Бања Лука

-45000,00 КМ

- рок извршења 10 дана од дана закључивања појединачног уговора

- плаћање – 30 дана од дана извршења појединачног уговора и доставе фактуре

- гарантни период - 12 мјесеци

   

27.04.2016.

27.04.2019.

 

36

Заптивачи: графитне и стаклене плетенице

ЈРЈН

34312500-2

(заптивачи)

Конкурентски захтјев,

990-7-1-109/16

Сеалинг д.о.о. Београд

ИД

104176167

11070

Београд

-17180,00 КМ

- рок извршења 20 дана

- плаћање - 60 дана од дана доставе фактуре

   

28.04.2016

   

37

Задњи загријачи воде на К1 и К3 са уградњом и сервисом горионика

ЈРЈН

42160000-8

(котловски уређаји)

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци,

990-4-1-141/16

TPK-EPO Proizvodnja d.o.o. Zagreb

ИД

82752052701

10000

Загреб

-1120000,00 КМ

-рок извршења: испорука робе изавршетак монтажних и свих радова до 25.09.2016.

-плаћање-

сукцесивно по фазама до завршетка радова

- гарантни период - 24 мјесеца

   

28.04.2016.

25.09.2016.