OBAVJEŠTENJE – OPOMENA

Štampa

Obavještavamo sve korisnike usluga „Toplane“ koji neredovno izmiruju svoje obaveze za isporučenu toplotnu energiju da će nakon tri neuplaćena računa biti utuženi kod nadležnog suda.

Ovo obavještenje ujedno se smatra i opomenom pred isključenje sa mreže centralnog sistema grijanja za sve neredovne platiše.