Toplana A.D.

You are here: Home

Saziv vanredne sjednice Skupštine akcionara za 11.12.2017.

El. pošta Štampa PDF

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“ BANJA LUKA

Broj: 04-19776/17    

Datum:  20.11.2017.  godina                                      

Na osnovu čl. 5. Zakona o javnim preduzećima ( Službeni glasnik  Republike Srpske,  br: 75/04, 78/11), čl.272. Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS br:127/2008), te čl. 24. stav 1. tačka 4.Statuta „Toplana“ a.d. Banja Luka i čl.15.Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, Nadzorni odbor  „Toplana“ a.d. Banja Luka

S A Z I V A

 vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

 „Toplana“ a.d. Banja Luka

 

   Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Toplana“a.d. Banja Luka, održaće se dana 11.12.2017.   godine (ponedjeljak ),u 11,00 časova, u prostorijama Društva (velika sala), Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32.

      Za sjednicu Skupštine akcionara Društvapredlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1.Imenovanje radnih tijela:

-   Komisije za glasanje,

-   zapisničara

-   ovjerivača zapisnika

2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,

3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa  vanredne sjedice Skupštine  

   akcionara Društva, održana dana 20.11.2017.godina.

4.Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca

    Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra, sa stanjem na dan   01.12.2017. godine.

      U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u naznačenom terminu, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, i na istom mjestu, zakazuje se za dan  12.12.2017.godine ( utorak ) u 11,00 časova.

   Razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca.

    Materijal sa Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici „Toplana“ a.d. Banja Luka:www.bltoplana.com, kao i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.

    Skupštinski materijali se mogu dobiti na uvid svakog radnog dana, u prostorijama Društva-kancelarija protokol od 7,00-15,00 časova.

    Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.          

                                                                      PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

                                                                             Vidosav Đekić, dipl. inž.maš s.r.

 

Izvještaj o primjerenoj novčanoj naknadi

Revizija o primjerenosti naknade

TPBL Procjena kapitala

Final TPBL FI 2014

Final TPBL FI 2015

Final TPBL FI 2016

Prijedlog odluke o Izvještaju komisije za glasanje

Prijedlog odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca

Prijedlog odluke o usvajanju izvoda iz zapisnika

Revizorski izvještaj 2014

Revizorski izvjestaj 2015

Revizorski izvještaj 2016

Izvjestaj o poslovanju za 2014

Izvjestaj o poslovanju za 2015

Izvještaj o poslovanju za 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam jsou rozmanité léky pro řadu zdravotních otázek. Existuje mnoho dobrých léků k dispozici v poslední letech. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí zeptat Cialis České. Zřejmě každý dospělý člověk ví alespoň něco o tom, . Záležitosti, jako je , jsou spojeny s různými typy zdravotnických problémů. Obvykle muži i ženy trpí sexuálními potíže. Samozřejmě, že sexuální potíže mohou zvýšit oběh a co je ještě důležitější, potvrzují radosti života. Jeden způsob, jak k léčbě erektilní dysfunkce je, aby se několik nečinné změny životního stylu, další je droga. změny životního stylu nějakou dobu trvat, ale výsledky jsou užitečné. Certifikovaný lékař posoudí vaši informaci, za předpokladu, léky, včetně Cialis, je vhodné pro vás.