Toplana A.D.

You are here: Home

Saziv vanredne sjednice Skupštine akcionara za 20.11.2017.

El. pošta Štampa PDF

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“ BANJA LUKA

Broj: 04-18069/2017        

Datum:  31.10.2017.  godina                                      

     Na osnovu čl. 5. Zakona o javnim preduzećima ( Službeni glasnik  Republike Srpske,  br: 75/04, 78/11), čl.272. Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS br:127/2008), te čl. 24. stav 1. tačka 4.Statuta „Toplana“ a.d. Banja Luka i čl.15.Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, Nadzorni odbor  „Toplana“ a.d. Banja Luka

S A Z I V A

 vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

 „Toplana“ a.d. Banja Luka

 

  Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Toplana“a.d. Banja Luka, održaće se dana 20.11.2017. godine (  ponedjeljak),u 8,30  časova, u prostorijama Društva (velika sala), Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32.

       Za sjednicu Skupštine akcionara Društvapredlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1.Imenovanje radnih tijela:

-   Komisije za glasanje,

-   zapisničara

-   ovjerivača zapisnika

2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,

3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnjesjedice Skupštine  

   akcionara Društva, održana dana 22.05.2017.godina.

4.Razmatranje i usvajanje Odluke o trećoj emisiji obveznica

5.Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za revizijuDruštva,

6.Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva,

       Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra, sa stanjem na dan  10.11.2017.godine.

       U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u naznačenom terminu, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, i na istom mjestu, zakazuje se za dan 21.11.2017.godine (  utorak) u 8,30 časova.

       Razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva je: razmatranje i usvajanje Odluke o trećoj emisiji obveznica, donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju Društva i donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva,

      Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, biće objavljen je na Internet stranici „Toplana“ a.d. Banja Luka:www.bltoplana.com, kao i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.

     Skupštinski materijali se mogu dobiti na uvid svakog radnog dana, u prostorijama Društva-kancelarija protokol od 7,00-15,00 časova.

      Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.          

                                                 

                   PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

                                                                                 Vidosav Đekić, dipl. inž.maš s.r.

Tam jsou rozmanité léky pro řadu zdraví otázek. Existuje mnoho dobrých léků k dispozici v poslední letech. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí zeptat Cialis České. Zřejmě každý dospělý člověk ví alespoň něco o tom, . Záležitosti, jako je , jsou spojeny s různými typy zdravotních problémů. Obvykle muži i ženy trpí sexuálními potíže. Samozřejmě, že sex trápení mohou zvýšit oběh a co je ještě důležitější, potvrzují radosti života. Jeden způsob, jak k ošetření erectile dysfunkce je, aby se několik nečinné změny životního stylu, další je droga. změny životního stylu nějakou dobu trvat, ale výsledky jsou užitečné. Certifikovaný lékař posoudí vaši informaci, za předpokladu, léky, včetně Cialis, je vhodné pro vás.