Prekršajne prijave zbog isključenja

Štampa

      Toplana Banja Luka će obavjestiti komunalnu policiju, a nakon toga i pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim  sudom protiv firmi koje vrše isključenje kupaca toplotne energije sa sistema centralnog grijanja bez saglasnosti Toplane. U Toplanu su zaprimljene potvrde firmi koje su izvršile isključenje, a to je Epi Gradiška, kao i banjalučke firme: Intermetal, Grijanje, Euromont,Termomontaža,Vodomont, Tehsan, Gri-vent,Vodoterm i Al klima.

      - Radovi na instalacijama nisu  dozvolji bez pismene saglasnosti Toplane, a pomenute firme su se oglušile o Odluku o opštim uslovima za isporuku toplotne energije Grada Banja Luka (SG GBL 26/13) kojom su regulisani uslovi za priključenje ili isključenje kućnih instalacija –rekao je v.d. direktora dr Mićo Milovanović.

      Prema njegovim riječima, Toplana je primorana da ove firme prijavi komunalnoj policiji koja vrši nadzor nad propisima koji regulišu komunalnu djelatnost.

      - Ovim putem apelujemo na ove, kao i na druge firme da ne vrše isključenja sa centralnog sistema grijanja  jer na taj način krše zakon zbog čega ćemo protiv istih preduzeti sve radnje u skladu sa zakonom i zahtjevati da budu kažnjene- istakao je dr Mićo Milovanović.