Toplana A.D.

You are here: Home

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o drugoj emisiji obveznica

El. pošta Štampa PDF

link AKCIONARSKO DRUŠTVO

visit web page „TOPLANA“  BANJA LUKA                                                               PRIJEDLOG

more info -Skupština akcionara-

Broj: link

read article Dana, _______ godine

click at this page  

Na osnovu člana 281 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članova 6, 23 i 60 Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka 20. Statuta Toplana a.d. Banja Luka, Skupština akcionara Toplana a.d. Banja Luka, na sjednici, održanoj dana 1.6.2017. godine donijela je sljedeću

ODLUKU click at this page

http://1gevray.ch/map o izmjeni Odluke o drugoj emisiji obveznica

upućenoj kvalifikovanom investitoru

bez obaveze objavljivanja prospekta

 

Skupština akcionara Toplana a.d. Banja Luka donosi odluku o izmjeni Odluke o drugoj emisiji obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta („Odluka“), br. 04-5164/17 od 17.3.2017. godine a kako slijedi:

Tačka II podtačka 16 Odluke mijenja se i sada glasi:

  • Vrijeme početka izavršetka upisa i uplate:Kao dan početak upisa i uplate obveznica određuje se prvi radni dan koji slijedi nakon dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o odobrenju Jedinstvenog prospekta za emisiju obveznica i njihovo uvrštenje na berzu.Upis i uplata obveznica traju 90 dana;

                                                                                                                     I       

Ostale odredbe Odluke o drugoj emisiji obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta ostaju nepromijenjene.

                                                                                                                        II      

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                  Gajić Milkica, dipl.pravnik

Dostavljeno:

1.Upravi Društva,

2.Komisiji za hartije od vrijednosti

3.03.04.,

4.Arhiva