Toplana A.D.

You are here: Home

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o drugoj emisiji obveznica

El. pošta Štampa PDF

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“  BANJA LUKA                                                               PRIJEDLOG

-Skupština akcionara-

Broj:

Dana, _______ godine

 

Na osnovu člana 281 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članova 6, 23 i 60 Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka 20. Statuta Toplana a.d. Banja Luka, Skupština akcionara Toplana a.d. Banja Luka, na sjednici, održanoj dana 1.6.2017. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o izmjeni Odluke o drugoj emisiji obveznica

upućenoj kvalifikovanom investitoru

bez obaveze objavljivanja prospekta

 

Skupština akcionara Toplana a.d. Banja Luka donosi odluku o izmjeni Odluke o drugoj emisiji obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta („Odluka“), br. 04-5164/17 od 17.3.2017. godine a kako slijedi:

Tačka II podtačka 16 Odluke mijenja se i sada glasi:

  • Vrijeme početka izavršetka upisa i uplate:Kao dan početak upisa i uplate obveznica određuje se prvi radni dan koji slijedi nakon dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o odobrenju Jedinstvenog prospekta za emisiju obveznica i njihovo uvrštenje na berzu.Upis i uplata obveznica traju 90 dana;

                                                                                                                     I       

Ostale odredbe Odluke o drugoj emisiji obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta ostaju nepromijenjene.

                                                                                                                        II      

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                  Gajić Milkica, dipl.pravnik

Dostavljeno:

1.Upravi Društva,

2.Komisiji za hartije od vrijednosti

3.03.04.,

4.Arhiva