Toplana A.D.

You are here: Home

Saziv vanredne sjednice Skupštine akcionara za 01.06.2017.

El. pošta Štampa PDF

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“ BANJA LUKA

Broj:04-8058/2017

Datum: 12.05.2017.godina

      Na osnovu čl. 5. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, br: 75/04, 78/11), čl.272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, br: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te čl. 54. stav 1. tačka 4. Statuta „Toplana" a.d. Banja Luka Nadzorni odbor „Toplana" a.d. Banja Luka

SAZIVA

vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

„Toplana" a.d. Banja Luka

 

   Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Banja Luka, održaće se dana 1.6.2017. godine (četvrtak), u 12,00 časova, u prostorijama Društva (velika sala), Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32, Banja Luka.

       Za sjednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sljedeći:

 DNEVNI RED:

 1.Imenovanje radnih tijela:

 -  Komisije za glasanje,

 -  zapisničara

 -  ovjerivača zapisnika

 2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni odluke o drugoj emisiji obveznica, ponudom upućenom kvalifikovanom investitoru, bez obaveze objavljivanja prospekta

4. Ostala pitanja.

    Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem na dan 22.5.2017 godine.

     Razlog za sazivanje vanredne sjednice skupštine akcionara Društva je usvajanje odluke o o izmjeni odluke o drugoj emisiji obveznica, ponudom upućenom kvalifikovanom investitoru, bez obaveze objavljivanja prospekta.

      Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici „Toplana" a.d. Banja Luka www.bltoplana.om, kao i na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com.

     Skupštinski materijali se mogu dobiti na uvid svakog radnog dana, u prostorijama društva-kancelarija protokol od 7,00-15,00 časova.

   U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u naznačenom terminu, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, i na istom mjestu, zakazuje se za dan 2.6.2017 (petak) u 12.00 časova.

      Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

 

                                                                             PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

                                                                                                               Vidosav Đekić, dipl.inž.maš s.r.