Toplana A.D.

You are here: Home

Oдлука НО о отказивању сједнице Скупштине заказане за дан 14.03.2017

El. pošta Štampa PDF

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО click at this page

click here „ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Датум:28.02.2017година                                     click to see more

На основу члaна 54. став 1. тачка 25. Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука, Надзорни одбор „Топлана“ а.д. Бања Лука, дана 28.02.2017 година, донио http://akauto.com.cn/map

go here О Д Л У К У

http://rombeads.com/map                                                                                                                                        о отказивању Скупштине акционара

read more I

Отказује се ванредна сједница Скупштине акционара која је заказана за дан 14.03.2017 година у 12,00 часова, и ставља се ван снагe Одлука о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва, под бројем: 04-3504/2017 од 22.02.2017 године check this out.

 

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                                                                                                                   Видосав Ђекић, дипл.инж.маш. с.р.