Toplana A.D.

You are here: Home

OBAVJEŠTENJE

El. pošta Štampa PDF

        Poštovani,

        S obzirom na često neobjektivno informisanje pojedinih medija i prenošenja paušalnih informacija, obavještavamo vas da Toplana a.d. Banja Luka u potpunosti, kvalitetno pruža uslugu svim svojim korisnicima.

 

       Iako smo grijnu sezonu počeli ranije (30.09.2016.god.), kao nijedne godine prije i problema sa dotrajalim instalacijama koji se pojavljuju početkom svake sezone, trudili smo se da svaki kvar otklonimo što hitnije, najčešće noću, kako bi naši potrošači imali grijanje.

       I pored toga što smo uspjeli da gubitak vode bude najmanji od početka rada Toplane, što nemamo reklamacija, sem pojedinačnih, i što se cijeli grad grije bez problema, pojedini mediji zanemaruju sve to i prenose netače i nepotpune  informacije.

       U svim do sada prijavljenim pojedinačnim slučajevima gdje nije bilo grijanja ili je bilo lošijeg kvaliteta, uzrok su interne instalacije čije održavanje je u nadležnosti ZEV-a ili etažnog vlasnika (kako je to određeno Zakonom o održavanju zgrada) ili samoinicijativni radovi na instalacijama grijanja datog ili susjednog  objekta koji su u jedinstvenom sistemu instalacija.

      Reklamacija pojedinca ne znači da grijanja nema u cijeloj ulici ili naselju, kako se prenosi i navode ulice u kojima, navodno nema grijanja, bez tačno navedenih adresa kako bi tehničke ekipe Toplane mogle obići ta mjesta i provjeriti ili ukoliko je potrebno,otkloniti kvar na instalacijama.

       Zbog svega toga molimo naše potrošače da kvarove prijavljuju Toplani, kako bismo im što prije pomogli, a medije da objektivno prenose informacije i ne daju javnosti iskrivljenu sliku o Toplani.

          S poštovanjem.

                                                                                                        DIREKTOR

                                                                                        Dr Mićo Milovanović, dipl.ek.