Toplana A.D.

You are here: Home

O B A V J E Š T E NJ E

El. pošta Štampa PDF

Poštovani,

Obavještavamo vas da u Ulici Prvogkrajiškog korpusa br.98, 100, 102, 104 i 106 neko od stanara ispušta vodu iz radijatora. Zbog toga, u prethodnih pet dana, dolazi do poremećaja u isporuci toplotne energije, odnosno do slabijeg grijanja u ovim ulazima.

Molimo neodgovornog(e) potrošača(e) da to ne radi, a istovremeno obavještavamo ostale potrošače zbog čega dolazi do problema sa grijanjem. Istovremeno ih molimo da nam pomognu u otkrivanju lica koje radi ovu nedozvoljenu, nezakonitu radnju.

O ovom problemu obavjestili smo i nadležne institucije (policiju) koje će se angažovati na pronalaženju neodgovornih potrošača i njihovom kažnjavanju.

Sve informacije koje imate, molimo vas, da javite na telefon 051/336-176.

S poštovanjem!