Toplana A.D.

You are here: Home

Obavještenje

El. pošta Štampa PDF

Obavještenje

„Toplana“ a.d. Banja Luka je od 01.01.2015.god. počela sa obračunom zatezne kamate za neblagovremeno plaćanjene račune, odnosno računakojim je prošao rok dospjeća plaćanja.

Toplana je zadnja javna organizacija kojaje uvelaobračunavanje zateznih kamata, zbog čega molimo potrošače da blagovremeno izmiruju svoja dugovanjakako bi izbjegli dodatne troškove.

                                                                                      

                                                                                 DIREKTOR

                                                                                     Dr Mićo Milovanovićdipl.ek.