Toplana A.D.

You are here: Home

Dnevnica solidarnosti

El. pošta Štampa PDF

Svi zaposleni u  „Toplani“ a.d. Banja Luka izdvojili su po jednu dnevnice kako bi pomogli stanovništu ugroženom od poplava i taj novac je uplaćen na poseban račun Vlade Republike Srpske za ugrožena područja.

Pored ove dnevnice solidarnosti svi raspoloživi resursi, kako u ljudstvu, tako i u mehanizaciji i opremi stavljeni su na raspolaganje strukturama lokalne zajednice kao i službama civilne zaštute, tako da je svakodnevno angažovan dio ljudstva i opreme na otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava.

Zaposleni u „Toplani“ pomažu i svojim radnim kolegama koji su pogođeni poplavama.

                                                                                      

                                                                                     DIREKTOR

                                                                                     Dr Mićo Milovanovićdipl.ek.