Toplana A.D.

You are here: Home

ODLUKA NADZORNOG ODBORA O PRIVREMENOM PREKIDU EMISIJE OBVEZNICA

El. pošta Štampa PDF

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“ BANJA LUKA

Datum: 11.10.2013 godina.

 Na osnovu člana 53. stav 5. Statuta Akcionarskog društva „Toplana“ Banja Luka, člana 13. i 14. Odluke Skupštine akcionara „Toplana“ a.d. Banja Luka, o prvoj emisiji obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objave prospekta, pod brojem: 04-16218/13 od 13.08.2013 godina, Nadzorni odbor  „Toplana” a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj putem telefona, dana 11.10.2013 godine, donesi

 O D L U K U

 

 o privremenom prekidu postupka emisije obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru, bez obaveze objavljivanja prospekta

 

 

Član 1.

 

Ovom odlukom privremeno se prekida postupak emisije obveznica, (upis i uplata) Emitenta „Toplana“ a.d.Banja Luka upućen kvalifikovanom investitoru: „Akcijski fond“ a.d. Banja Luka, „Fond za restituciju“ a.d. Banja Luka i „Fond za razvoj i zapošljavanje“ a.d. Banja Luka, kojima upravlja Investiciono razvojna banka Republike Srpske (IRBRS), sa sjedištem na adresi Vidovdanska  br.2, Banja Luka, Republika Srpska, BiH (u daljem tekstu: „Kvalifikovani investitor“), zbog potrebe korekcije uslova u postupku emisije obveznica, koji su u nadležnosti Skupštine akcionara Emitenta.

Član 2.

 

Postupak emisije obveznica će biti nastavljen nakon izvršene izmjene uslova emisije, koje će utvrditi Skupština akcionara „Toplana“ a.d. Banja Luka, svojom  novom odlukom.

 

Član 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Uprava Društva.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG DOBORA

 

Dragoljub Bjeljac, dipl.ek.

Dostavljeno:

1.Nadzornom odboru,

2.Upravi Društva,

3.Investiciono razvojnoj banci RS a.d.Banja Luka,

4.Komisiji hartija od vrijednosti Banja Luka,

5.Banjalučkoj berzi

6.03.04.,

7.Arhiva