Toplana A.D.

You are here: Home Arhiva ОДЛУКУ о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање квалификованог инвеститора – купца друге емисије

ОДЛУКУ о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање квалификованог инвеститора – купца друге емисије

El. pošta Štampa PDF

„ТОПЛАНА“ а.д. Бања Лука

Улица Булевар војводе Живојина Мишића број 32

 

Број: 04-16217/2013

 

Датум: 13.08.2013 година.

 

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“,  број 127/08, 58/09 и 100/11), члана 8., став 1. tачка г) Закона о преузимању акционарских друштава ( „Службени гласник Републике Српске“, број  65/08, 92/09 i 59/13), члана 5. Закона о јавним предузећима ( СГ РС 75/04) и члана 24. Статута акционарског друштва „Топлана” а.д. Бања Лука, Скупштина Друштва на 9. ванредној сједници одржаној дана 12.08. 2013 године донеси следећу

 

ОДЛУКУ

о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање

квалификованог инвеститора – купца друге емисије

 

 

Члан 1.

 

ОДОБРАВА СЕ, ГРАДУ БАЊА ЛУКА, са сједиштем на адреси Трг српских владара 1, Бања Лука, Република Српска, БиХ, купцу друге емисије обичних (редовних) акција Емитента упућеној квалификованом инвеститору, стицање преко 30% акција емитента  „Топлана“  а.д. Бања Лука, адреса Булевар Живојина Мишића 32, Бања Лука, без обавезе објављивања понуде за преузимање.

 

Члан 2.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

Милкица Гајић, дипл.правник.

Достављено:

 

1. Управа друштва,

2. Огласна плоча,

3.  03.04,

4.Монет брокер Бања Лука,

5. Архива.

 

 

 

 

 

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama