Toplana A.D.

You are here: Home Arhiva Усваја се Извјештај комисије за гласање о присутности акционара на деветој ванредној сједници Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука, одржане дана 12.08.2013. године.

Усваја се Извјештај комисије за гласање о присутности акционара на деветој ванредној сједници Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука, одржане дана 12.08.2013. године.

El. pošta Štampa PDF

 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

 

Број: 04- 16285/2013

 

Датум: 14. 08. 2013. година.

 

 

На основу чл. 24. став 1. тачка  20. Статута „Топлана“ а. д. Бања Лука, Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука на деветој ванредној  сједници Скупштине, одржаној дана  12.08.2013  година,  донијела је сљедећу

 

 

О Д Л У К У

 

Члан 1.

 

 

Усваја се Извјештај комисије за гласање о присутности акционара на деветој ванредној сједници Скупштине акционара „Топлана“ а.д.  Бања Лука, одржане дана  12.08.2013. године.

 

Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара на деветој ванредној сједници  Скупштине акционара  Друштва,  чини саставни дио ове Одлуке.

 

 

Члан 2.

 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио Записника и биће уписана у Књигу одлука.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

 

Гајић Милкица, дипл.правник.

 

Достављено:

 

 

  1. Управи Друштва,
  2. 03.04.,
  3. Архива.

 

 

 

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama