Toplana A.D.

You are here: Home Arhiva

Arhiva

О Д Л У К У о првој емисији обвезница упућеној квалификованом инвеститору без обавезе објаљивања проспекта

 

ТОПЛАНА а.д. Бања Лука

Улица Булевар војводе Живојина Мишића број 32

 

Број: 04- 16218/2013

 

Датум: 13.08.2013 година.

 

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09 и 100/11), члана 23. Закона о тржишту хартија од вриједности, члана 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гл. РС 75/04) и члана 24. Статута акционарског друштва „Топлана” а.д. Бања Лука, Скупштина Друштва на 9. ванредној сједници, одржаној дана 12.08.2013 године,  донеси следећу

 

 

О Д Л У К У

 

о првој емисији обвезница упућеној квалификованом инвеститору без обавезе објаљивања проспекта

Opširnije...

 

ОДЛУКУ о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање квалификованог инвеститора – купца друге емисије

„ТОПЛАНА“ а.д. Бања Лука

Улица Булевар војводе Живојина Мишића број 32

 

Број: 04-16217/2013

 

Датум: 13.08.2013 година.

 

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“,  број 127/08, 58/09 и 100/11), члана 8., став 1. tачка г) Закона о преузимању акционарских друштава ( „Службени гласник Републике Српске“, број  65/08, 92/09 i 59/13), члана 5. Закона о јавним предузећима ( СГ РС 75/04) и члана 24. Статута акционарског друштва „Топлана” а.д. Бања Лука, Скупштина Друштва на 9. ванредној сједници одржаној дана 12.08. 2013 године донеси следећу

Opširnije...

   

ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ЕМИСИЈИ АКЦИЈА УПУЋЕНОЈ КВАЛИФИКОВАНОМ ИНВЕСТИТОРУ БЕЗ ОБАВЕЗЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОСПЕКТА

„ТОПЛАНА“ а.д. Бања Лука

Улица Булевар војводе Живојина Мишића број 32

 

Број: 04- 16219/2013

Датум: 13.08.2013 година.

 

На основу члана 281. и члана 233., а у вези са члановима 234. став 2. и 236. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске», број: 127/08, 58/09, 100/11), члана 23. и члана 60. став 1, тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности («Службени гласник Републике Српске», број 92/06, 34/09 и 30/12), члана 5. Закона о јавним предузећима ( СГ РС 75/04) и члана 24. Статута акционарског друштва „Топлана” а.д. Бања Лука, Скупштина Друштва на 9. ванредној сједници одржаној дана 12.08.2013 године донеси следећу

Opširnije...

   

ЗАПИСНИК са 9. ванредне скупштине акционара „ТОПЛАНА“ а.д. Бањалука одржане дана 12.08.2013.године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Н О Т А Р

МАРИНКО ПЛАВШИЋ

БАЊА ЛУКА

Ул. Алеја Светог Саве 30

 

Бања Лука, 14.08.2013. године                                                   ОПУ- 842/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК

са 9. ванредне скупштине акционара

„ТОПЛАНА“ а.д. Бањалука  

одржане дана 12.08.2013.године

Opširnije...

   

Усваја се Извјештај комисије за гласање о присутности акционара на деветој ванредној сједници Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука, одржане дана 12.08.2013. године.

 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

 

Број: 04- 16285/2013

 

Датум: 14. 08. 2013. година.

 

 

На основу чл. 24. став 1. тачка  20. Статута „Топлана“ а. д. Бања Лука, Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука на деветој ванредној  сједници Скупштине, одржаној дана  12.08.2013  година,  донијела је сљедећу

Opširnije...

   

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama