Toplana A.D.

You are here: Home

Сазива се годишња сједница Скупштине акционара ТОПЛАНА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 21.5.2015 године

ТОПЛАНАа.д. Бања Лука

Улица Б.војводе Живојина Мишића 32

Број: 05-4471/15

Датум: 14.4.2015 године

На основу члана 267. и 272.Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана54. став 1. тачка 4. Статута акционарског друштва ТOПЛАНА а.д. Бања Лука, Надзорни одбор ТОПЛАНА а.д. Бања Лука дана 14.4.2015 године донеси сљедећу

О Д Л У К У

I

   Сазива се годишња сједница Скупштине акционара ТОПЛАНАа.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 21.5.2015 године, четвртак, у просторијама ТОПЛАНАа.д. Бања Лука, улица Булевар војводе Живојина Мишића 32, са почетком у 12.00 часова.

Опширније...
 

Обавјештење

Обавјештење

„Топлана“ а.д. Бања Лука је од 01.01.2015.год. почела са обрачуном затезне камате за неблаговремено плаћањене рачуне, односно рачунакојим је прошао рок доспјећа плаћања.

Топлана је задња јавна организација којаје увелаобрачунавање затезних камата, због чега молимо потрошаче да благовремено измирују своја дуговањакако би избјегли додатне трошкове.

                                                                                      

                                                                                 ДИРЕКТОР

                                                                                     Др Мићо Миловановићдипл.ек.

 

На Старчлевици још топлије

starčevica kotlovnica

 

БАЊАЛУКА - Градска "Топлана" је почетком ове седмице на мини-котловницу на Старчевици прикључила потрошаче из 14 улица и у то проширење капацитета уложила око 70.000 КМ.

 

 

Опширније...
 

Боље гријање на Старчевици

kotlovnica 11mala

БАЊАЛУКА - Домаћинстава у бањалучком насељу Старчевица, њих 1.400, убудуће ће имати боље гријање, захваљујући новосаграђеној периферној котловници "Топлане" у чију је изградњу уложено пет и по милиона КМ. Почетак рада котловнице су паљењем ватре озваничили градоначелник Бањалуке Слободан Гаврановић и директор "Топлане" Бањалука Мићо Миловановић.

 

 

Опширније...
 

ОЗВАНИЧЕН ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ ГРИЈАЊА

početak grejne 2014

БАЊАЛУКА - Градоначелник Бањалуке Слободан Гаврановић и директор предузећа "Топлана" Мићо Миловановић озваничили су почетак сезоне гријања, за коју тврде да ће бити боља него икада раније.

 

Опширније...
 

Страна 8 од 10

Инфо

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

ТВ реклама