Toplana A.D.

You are here: Home

Топли радијатори у Бањалуци

početak

Бањалука – „Топлана“ а.д. Бања Лукапочела је у недјељу, 11. 10.2015. год.са сезоном гријања, иако је званични почетак сезоне 15. октобар.

 

 

Опширније...
 

Др МИЋО МИЛОВАНОВИЋ, ДИРЕКТОР "ТОПЛАНЕ" ЗА ДНЕВНИ ЛИСТ ПРЕСС

Mićo M 3

 

 

 

 

Цијена наших услуга засада остаје иста

 

Занимљиво је да су највећи дужници обично добростојећи грађани, такав је случај и са физичким лицем које нам дугује највише -  23.119 КМ. Тренутно имамо 32.000 тужби, а неки од тих спорова трају још од 1999. године. Они, углавном, нису ријешени због спорости суда

 

 

Опширније...
 

ЗА РЕМОНТ ВИШЕ ОД ТРИ МИЛИОНА МАРАКА

konferencija toplana15062015

Гријање још квалитетније

Иакојесезонагријања завршенаприједвамјесеца, за раднике Топланенема предаха, јер су увелико почели са припремама за наредну гријну сезону. За радове на дистрибутивној мрежи и производним капацитетима, као и набавку резервних дијелова, материјала и опреме биће уложено око 3.250,000 КМ што ће свакако довести до тога да у наредну гријну сезону Топлана уђе спремнији него ранијих година.

 

Опширније...
 

Сазива се годишња сједница Скупштине акционара ТОПЛАНА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 21.5.2015 године

ТОПЛАНАа.д. Бања Лука

Улица Б.војводе Живојина Мишића 32

Број: 05-4471/15

Датум: 14.4.2015 године

На основу члана 267. и 272.Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана54. став 1. тачка 4. Статута акционарског друштва ТOПЛАНА а.д. Бања Лука, Надзорни одбор ТОПЛАНА а.д. Бања Лука дана 14.4.2015 године донеси сљедећу

О Д Л У К У

I

   Сазива се годишња сједница Скупштине акционара ТОПЛАНАа.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 21.5.2015 године, четвртак, у просторијама ТОПЛАНАа.д. Бања Лука, улица Булевар војводе Живојина Мишића 32, са почетком у 12.00 часова.

Опширније...
 

Обавјештење

Обавјештење

„Топлана“ а.д. Бања Лука је од 01.01.2015.год. почела са обрачуном затезне камате за неблаговремено плаћањене рачуне, односно рачунакојим је прошао рок доспјећа плаћања.

Топлана је задња јавна организација којаје увелаобрачунавање затезних камата, због чега молимо потрошаче да благовремено измирују своја дуговањакако би избјегли додатне трошкове.

                                                                                      

                                                                                 ДИРЕКТОР

                                                                                     Др Мићо Миловановићдипл.ек.

 

Страна 7 од 10

Инфо

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

ТВ реклама