Toplana A.D.

You are here: Home
 

Сазив ванредне сједнице скупштине акционара за 17.03.2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-3950-2/2017          

Датум:28.02.2017 година                                      

На основу чл. 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, бр: 75/04, 78/11), чл.272. Закона о привредним друштвима ( Сл.гл.РС бр:127/2008), те чл. 24. став 1. тачка 4.Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука и чл.15.Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, Надзорни одбор „Топлана“ а.д. Бања Лука

С А З И В А

ванредну сједницу Скупштине акционара

„Топлана“ а.д. Бања Лука

Ванредна сједница Скупштине акционара „Топлана“а.д. Бања Лука, одржаће се дана 17.03.2017 године ( петак), у 12,00 часова, у просторијама Друштва (велика сала), Булевар војводе Живојина Мишића број: 32.

Опширније...
 

Oдлука НО о отказивању сједнице Скупштине заказане за дан 14.03.2017

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Датум:28.02.2017година                                    

На основу члaна 54. став 1. тачка 25. Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука, Надзорни одбор „Топлана“ а.д. Бања Лука, дана 28.02.2017 година, донио

О Д Л У К У

                                                                                                                                       о отказивању Скупштине акционара

I

Отказује се ванредна сједница Скупштине акционара која је заказана за дан 14.03.2017 година у 12,00 часова, и ставља се ван снагe Одлука о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва, под бројем: 04-3504/2017 од 22.02.2017 године.

 

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                                                                                                                   Видосав Ђекић, дипл.инж.маш. с.р.

 

Саопштење за јавност - Демати

Поштовани,

У данашњем броју Евро Блица објављен је текст који носи наслов „Врући кредити, хладни радијатори, дуг расте“ у ком се наводи да „ в.д. директора Топлане никог није овластио да даје изјаве, због чега је изостала званична реакција из тог предузећа“ о наведеном тексту.

 

 

Опширније...
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

             Поштовани,

     С обзиром на често необјективно информисање појединих медија и преношења паушалних информација, обавјештавамо вас да Топлана а.д. Бања Лука у потпуности, квалитетно пружа услугу свим својим корисницима.

Опширније...
 

Страна 4 од 10

Инфо

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

ТВ реклама