Toplana A.D.

You are here: Home

Приједлог одлуке о измјени Одлуке о другој емисији обвезница

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“  БАЊА ЛУКА                                                               ПРИЈЕДЛОГ

-Скупштина акционара-

Број:

Дана, _______ године

 

      На основу члана 281 Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и чланова 6, 23 и 60 Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 04/17) а у вези са чланом 24. став 1. тачка 20. Статута Топлана а.д. Бања Лука, Скупштина акционара Топлана а.д. Бања Лука, на сједници, одржаној дана 1.6.2017. године донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

о измјени Одлуке о другој емисији обвезница

упућеној квалификованом инвеститору

без обавезе објављивања проспекта

Опширније...
 

Сазив ванредне сједнице Скупштине акционара за 01.06.2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број:04-8058/2017

Датум: 12.05.2017.година

   На основу чл. 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске, бр: 75/04, 78/11), чл.272. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, бр: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), те чл. 54. став 1. тачка 4. Статута „Топлана" а.д. Бања Лука Надзорни одбор „Топлана" а.д. Бања Лука

САЗИВА

ванредну сједницу Скупштине акционара

„Топлана" а.д. Бања Лука

Опширније...
     

Сазив ванредне сједнице скупштине акционара за 17.03.2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-3950-2/2017          

Датум:28.02.2017 година                                      

На основу чл. 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, бр: 75/04, 78/11), чл.272. Закона о привредним друштвима ( Сл.гл.РС бр:127/2008), те чл. 24. став 1. тачка 4.Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука и чл.15.Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, Надзорни одбор „Топлана“ а.д. Бања Лука

С А З И В А

ванредну сједницу Скупштине акционара

„Топлана“ а.д. Бања Лука

Ванредна сједница Скупштине акционара „Топлана“а.д. Бања Лука, одржаће се дана 17.03.2017 године ( петак), у 12,00 часова, у просторијама Друштва (велика сала), Булевар војводе Живојина Мишића број: 32.

Опширније...
 

Страна 3 од 10

Инфо

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

ТВ реклама