Toplana A.D.

You are here: Home О нама

О нама

Ел. пошта Штампа ПДФ

        Топлификација града  Бања Лука отпочела је непосредно послије катастрофалног земљотреса тј. 1970. године у саставу  Дирекције за обнову Бањалуке  кад је и основана  ООУР "Топлана". Од 01.04.1972. године ООУР "Топлана" одваја се у самостално комунално предузеће "Топлана" Бања Лука.


      Развој Топлане одвијао се у правцу проширења  топлификације града, повећања инсталисане  снаге котлова тако да  данас Топлана има  инсталисане изворе енергије  од 228 МW и представља највећи топлификациони систем на мазут у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

      Упоредо са проширењем котловских јединица изграђивала се и примарна вреловодна мрежа која износи око 45 КМ, те секундарна  топловодна мрежа  од подстаница до потрошача дужине око 110 КМ. Изграђени су и резервоари за мазут запремине 12.530 м3 или за складиштење 11.500 Т мазута  што у техничко-технолошком смислу   омогућава одржавање континуитета снабдијевања, производње довољне енергије и  одржавање оптималне прелазне залихе мазута.

      Структуру потрошача - купаца енергије данас чине 80 % домаћинстава (стамбени  потрошачи) или приближно 1/3  стамбеног фонда града  Бања Лука, односно 1.078.000 м2 гријног простора са око 19.500 - 20.000 стамбених јединица или прикључним конзумом од 162 МW. Преосталих 20 % купаца енергије су предузећа, установе и занатске радње или око 650 различитих пословних купаца са конзумом од 41 МW прикључне снаге.

        Предузеће већ дуги низ година обавља производно-услужну функцију у недефинисаним  финансијским и другим  условима производње енергије, те уз краткорочне мјере по  Закључцима  Скупштине града  и ограничена интервентна  средства локалне заједнице, кредите банака и  уз недовољне авансе потрошача  одржава могући континуитет производње,  али  из године у годину недовољне, нерационалне и скупе енергије.

        Са таквом услугом уз неотклоњене  диспаритете цијена Топлана остварује високе губитке у пословању са честим финансијским и другим блокадама у раду и пословању.

     Након проведене власничке трансформације капитала од стране Дирекције за приватизацију која је  извршена 30.06.2003. године по посебном приватизационом  програму за државна стратешка предузећа,  те након тога и усвојеним санационим програмом, Топлана је очекивала и даље очекује да ће надлежне  институције Владе РС, органи Градске управе и  руководство Топлане усагласити даља рјешења,  утврдити нове критерије оптималних услова  производње енергије, обавезе авансирања свих потрошача и  нашина финансирања  великих и скупих  енергената,  субвенционирања гријања социјалних  категорија потрошача и утврђивања  реалне цијене топлотне енергије.

 

 

Инфо

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

ТВ реклама