buy duromine online without prescription Toplana A.D.

You are here: Home О нама

О нама

Ел. пошта Штампа ПДФ

        Топлификација града  Бања Лука отпочела је непосредно послије катастрофалног земљотреса тј. 1970. године у саставу  Дирекције за обнову Бањалуке  кад је и основана  ООУР "Топлана". Од 01.04.1972. године ООУР "Топлана" одваја се у самостално комунално предузеће "Топлана" Бања Лука sleep medication zolpidem.


      Развој Топлане одвијао се у правцу проширења  топлификације града, повећања инсталисане  снаге котлова тако да  данас Топлана има  инсталисане изворе енергије  од 228 МW и представља највећи топлификациони систем на мазут у Републици Српској и Босни и Херцеговини soma 500mg online.

http://angelillosydiablillos.com/10-valium       Упоредо са проширењем котловских јединица изграђивала се и примарна вреловодна мрежа која износи око 45 КМ, те секундарна  топловодна мрежа  од подстаница до потрошача дужине око 110 КМ. Изграђени су и резервоари за мазут запремине 12.530 м3 или за складиштење 11.500 Т мазута  што у техничко-технолошком смислу   омогућава одржавање континуитета снабдијевања, производње довољне енергије и  одржавање оптималне прелазне залихе мазута.

      Структуру потрошача - купаца енергије данас чине 80 % домаћинстава (стамбени  потрошачи) или приближно 1/3  стамбеног фонда града  Бања Лука, односно 1.078.000 м2 гријног простора са око 19.500 - 20.000 стамбених јединица или прикључним конзумом од 162 МW. Преосталих 20 % купаца енергије су предузећа, установе и занатске радње или око 650 различитих пословних купаца са конзумом од 41 МW прикључне снаге.

        Предузеће већ дуги низ година обавља производно-услужну функцију у недефинисаним  финансијским и другим  условима производње енергије, те уз краткорочне мјере по  Закључцима  Скупштине града  и ограничена интервентна  средства локалне заједнице, кредите банака и  уз недовољне авансе потрошача  одржава могући континуитет производње,  али  из године у годину недовољне, нерационалне и скупе енергије valium uk.

where can i get tramadol         Са таквом услугом уз неотклоњене  диспаритете цијена Топлана остварује високе губитке у пословању са честим финансијским и другим блокадама у раду и пословању.

best site to buy modafinil      Након проведене власничке трансформације капитала од стране Дирекције за приватизацију која је  извршена 30.06.2003. године по посебном приватизационом  програму за државна стратешка предузећа,  те након тога и усвојеним санационим програмом, Топлана је очекивала и даље очекује да ће надлежне  институције Владе РС, органи Градске управе и  руководство Топлане усагласити даља рјешења,  утврдити нове критерије оптималних услова  производње енергије, обавезе авансирања свих потрошача и  нашина финансирања  великих и скупих  енергената,  субвенционирања гријања социјалних  категорија потрошача и утврђивања  реалне цијене топлотне енергије.

clonazepam dosage anxiety  

 

Инфо

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

ТВ реклама