Toplana A.D.

You are here: Home Технички систем

О техничком систему

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ

О техничком систему

 

Сектор производње

Систем даљинског гријања је вреловодни индиректни, радног притиска п= 13 бар, температурног режима 130/73 °C  на примарној страни и 90/70 °C на секундарној страни мреже.
Систем даљинског гријања се састоји из постројења за производњу топлотне енергије, примарне вреловодне мреже од котловнице до топлотних подстаница, топлотних подстаница индиректног типа и секундарне топловодне мреже до крајњих потрошача.

За производњу топлотне енергије "Топлана" посједује 4 котла капацитета по 58 МW што укупно износи 232МW инсталисане снаге.

Котлови су произведени у ТПК Загреб, а горионици су SACKE Њемачка. Сваки котао има по 2 горионика капацитета по 3000л/сат.Као гориво користи се мазут. Складишни простор за мазут износи 12.750 м³.

Врела вода се циркулационим пумпама транспортује у дистрибутивну мрежу за гријање града.

Техничке карактеристике котлова:

  • капацитет 58 МW/h,50 Gcal/h
  • дозвољени радни притисак 13 бара
  • рачунски притисак 25 бара
  • дозв.радна темп.130°C
  • темп.воде на улазу 90°C

Сектор дистрибуције

Систем гријања у граду Бањој Луци је индиректни начин гријања, преко измјењивача топлоте.

Конфигурацију топлификационог система сачињавају производни капацитети  са комплетном енергетском опремом. Примарни вреловод, мрежа која служи за трамспорт вреле воде из котловнице до топлотних подстаница.

Примарну мрежу сачињавају три магистрална вреловода спојена у прстен. То су

- магистрални вреловод Борик, који се протеже од "Топлане" преко центра града, па све до Паприковца

 Situacija Borik :: Magistralni vrelovod Borik

- магистрални вреловод Врбас који прати ток ријеке Врбас и са кога се топлотном енергијом напајају насеља Старчевица, Обилићево, Кочићев вијенац

 Situacija Vrbas :: Magistralni vrelovod Vrbas

- магистрални вреловод Индустрија, од "Топлане" према индустријској зони Јелшинград, загријава насеља Нова Варош, Крајина, Кампус...

 Situacija Industrija :: Magistralni vrelovod Industrija

Укупна дужина примарне вреловодне мреже је око 45 километара трасе (око 90 км цијеви).

Топлотне подстанице служе за трансформацију врела вода – топла вода у којима се налазе измјењивачи топлоте са осталом опремом. Има их око 220, капацитета од 500 КW до 10 МW (као на Старчевици).

Секундарна топловодна мрежа служи за дистрибуцију топле воде до корисника, тј. до улаза у зграду. Дужине је око 11 км трасе, односно 22 км цијеви.

Терцијалне (унутрашње) инсталације  гријања у самим зградама  су власништво Заједница етажних власника и станара.

Реконстраукција магистралног вреловода Борик

Сви сегменти топлификационог  система, и производни и дистрибутивни капацитети, стари су преко 38 година. Такав систем је у техничком смислу потпуно амортизован због чега се улажу максимални напори како би се такав систем одржао у функцији. Због дотрајалости дистрибутивне мреже чести су губици вреле воде, тј.енергије у земљу.

Уз помоћ Владе Републиек Српске преко Административне службе града Бања Лука, у љето 2009. године,

обезбјеђена су средства у износуод12.500 000 марака и од тог новца је извршена реконструкција  и замјена магистралног вреловода “Борик”, од "Топлане" до хотела “Босна”, са свим вреловодним прикључцима на том потезу. Пуни ефекти тих радова (и у техничком и у финансијском смислу) су дошли до изражаја у гријној сезони 2009/10.

За сада је обновљено тек око ¼ м примарне мреже (око 10 км).

Подручје град акоје се грије са топлификационог система "Топлане", услово је подјељено на пет рејона:

реон А- подручје Борика према центру града
рејон Б- центар грда
рејон Ц- Старчевица, Обилићево
рејон Д – Нова варош, Крајина, Паприковац
рејон Е – Кочићев вијенац, од Градског моста

 

Инфо

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

ТВ реклама