Toplana A.D.

You are here: Home Јавне набавке Одлуке о избору понуђача

Одлуке о избору понуђача

Ел. пошта Штампа ПДФ

Прихвата се понуда понуђача МОНТМОНТАЖА д.о.о.

Набавка_црних_челичних_цијеви

Набавка_тринатријум_фосфата

Набавка_индустриске_нејодиране_соли

Набавка_битуменске_масе_за_изолацију_и_антикорозивну_заштиту_топловода_и_вреловода

 Набавка_кугл_славина_и_лептирастих_вентила

Набавка горива

Набавка пумпи

Набавка растављивих плочастих измијењивача

Израда сегмента еко пакета и екрана котлова 58 MW

одлука предизоловане цијеви

Одлука о избору понуђача- машински радови

Одлука о избору понуђача-радови на крову

Избор понуђача за робе - Бртве

Избор роба - вода

 Избор понуђача за предизоловане цијеви

Набава фреквентног претварача

Набавка Пумпи

Набавка течних изолатора

Набавка дрвне сјечке

Набавка графитних плетеница

Одлука одржавање информационог система

Одлука о избору понуђача за шамотирање котлова

Одлука о избору понуђача за хидроизолатерске радове

Сервис рејонских котловница

odluka уређај за чишћење котловских цијеви

Одлука о избору понуђача - dijelovi gorionika SACCKE

Одлука о избору понуђача за компресоре

Одлука избор понуђача за чишћење котловских цијеви

одлука избор-Анализатор димних гасова ТЕSTO 350-new или еквивалент

Одлука-Услуге чишћења сепаратора одмашћивање шахтова чишћење резервоара мазута уклањање и сепарација мазута и друге повезане услуге

одлука избор понуђача-Лежајеви

Nabavka brtve

Nabavka grafitne i staklene pletenice

Одлука избор понуђача-загријачи воде на К1 и К3  и сервисом горионика

Odluka o izboru ponuđača-odvoz otpada

Oдлука избор-Frekfentni regulator

Oдлука избор-ovalni zasun

Oдлука избор-rosnice rešetke za kotlove

Oдлука избор -Vatrostalni materijali

Oдлука избор-набавка резервоара напојне воде 2х250м3

одлука избор -таблетирана со

одлука избор -осигурање

Избор понуђача-сервис рејонских котловница

Одлука о избору-Радови на шамотирању котлова

Одлука о избору понуђача-дијелови SAACKE горионика

Odluka servis rejonskih kotlovnica

Odluka izbor-čuvarska usluga

 

 

Инфо

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

ТВ реклама