Toplana A.D.

You are here: Home

Сазив ванредне сједнице Скупштине акционара за 11.12.2017.

Ел. пошта Штампа ПДФ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-19776/17    

Датум:  20.11.2017.  година                                      

      На основу чл. 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник  Републике Српске,  бр: 75/04, 78/11), чл.272. Закона о привредним друштвима ( Сл.гл.РС бр:127/2008), те чл. 24. став 1. тачка 4.Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука и чл.15.Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, Надзорни одбор  „Топлана“ а.д. Бања Лука

С А З И В А

 ванредну сједницу Скупштине акционара

 „Топлана“ а.д. Бања Лука

 

     Ванредна сједница Скупштине акционара „Топлана“а.д. Бања Лука, одржаће се дана 11.12.2017.   године (понедјељак ), у 11,00 часова, у просторијама Друштва (велика сала), Булевар војводе Живојина Мишића број 32.

     За сједницу Скупштине акционара Друштва предлаже се сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1.Именовање радних тијела:

-   Комисије за гласање,

-   записничара

-   овјеривача записника

2.Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање,

3.Разматрање и усвајање Записника са  ванредне сједице Скупштине  

   акционара Друштва, одржана дана 20.11.2017. година.

4.Разматрање и усвајање Одлуке о преносу акција мањинских акционара на откупиоца

     Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја    Централног регистра, са стањем на дан   01.12.2017. године.

    У случају немогућности одржавања сједнице Скупштине акционара у назначеном термину, поновљена сједница Скупштине акционара, са истим дневним редом, и на истом мјесту, заказује се за дан  12.12.2017.године ( уторак ) у 11,00 часова.

    Разлог за сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва је разматрање и усвајање Одлуке о преносу акција мањинских акционара на откупиоца.

   Материјал са Скупштину акционара, предложен дневним редом, објављен је на Интернет страници „Топлана“ а.д. Бања Лука:www.bltoplana.com, као и на сајту Бањалучке берзе: www.blberza.com.

   Скупштински материјали се могу добити на увид сваког радног дана, у просторијама Друштва-канцеларија протокол од 7,00-15,00 часова.

     Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника учествују у раду Скупштине.          

                                                

                                         ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                  Видосав Ђекић, дипл. инж.маш с.р.

 

Извјештај о пријереној новчаној накнади

Ревизија о примјерености накнаде

ТПБЛ Процјена капитала

Финал ФИ 2014.

Финал ФИ 2015.

Финал ФИ 2016.

Приједлог одлуке о Извјештају комисије за гласање

Приједлог одлуке о преносу акција мањинских акционара на откупиоца

Приједлог одлукео усвајању извода из записника

Ревизорски извјештај 2014.

Ревизорски извјештај 2015.

Ревизорски извјештај 2016.

Извјештај о пословању за 2014.

Извјештај о пословању за 2015.

Извјештај о пословању за 2016.