Toplana A.D.

You are here: Home

Сазив ванредне сједнице Скупштине акционара за 20.11.2017.

Ел. пошта Штампа ПДФ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-18069/2017        

Датум:  31.10.2017.  година                                      

      На основу чл. 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник  Републике Српске,  бр: 75/04, 78/11), чл.272. Закона о привредним друштвима ( Сл.гл.РС бр:127/2008), те чл. 24. став 1. тачка 4.Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука и чл.15.Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, Надзорни одбор  „Топлана“ а.д. Бања Лука

С А З И В А

 ванредну сједницу Скупштине акционара

 „Топлана“ а.д. Бања Лука

 

 

     Ванредна сједница Скупштине акционара „Топлана“а.д. Бања Лука, одржаће се дана 20.11.2017. године (  понедјељак), у 8,30  часова, у просторијама Друштва (велика сала), Булевар војводе Живојина Мишића број 32.

     За сједницу Скупштине акционара Друштвапредлаже се сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1.Именовање радних тијела:

-   Комисије за гласање,

-   записничара

-   овјеривача записника

2.Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање,

3.Разматрање и усвајање Записника са годишњесједице Скупштине 

   акционара Друштва, одржана дана 22.05.2017.година.

4.Разматрање и усвајање Одлуке о трећој емисији обвезница

5.Доношење одлуке о разрјешењу дужности чланова Одбора за ревизијуДруштва,

6.Доношење одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију Друштва,

    Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра, са стањем на дан  10.11.2017.године.

    У случају немогућности одржавања сједнице Скупштине акционара у назначеном термину, поновљена сједница Скупштине акционара, са истим дневним редом, и на истом мјесту, заказује се за дан 21.11.2017.године (  уторак) у 8,30 часова.

    Разлог за сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва је: разматрање и усвајање Одлуке о трећој емисији обвезница, доношење одлуке о разрјешењу дужности чланова Одбора за ревизију Друштва и доношење одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију Друштва.

     Материјал за Скупштину акционара, предложен дневним редом, биће објављен је на Интернет страници „Топлана“ а.д. Бања Лука:www.bltoplana.com, као и на сајту Бањалучке берзе: www.blberza.com.

   Скупштински материјали се могу добити на увид сваког радног дана, у просторијама друштва-канцеларија протокол од 7,00-15,00 часова.

     Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника учествују у раду Скупштине.          

                           ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                            Видосав Ђекић, дипл. инж.маш с.р.