Toplana A.D.

You are here: Home
 

Сазив Годишње сједнице Скупштине акционара за дан 20.08.2018.год.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-10736/2018    

Датум, 17.08.2018. године                                  

На основу чл. 7. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, бр: 75/04, 78/11), чланом 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник Републике Српске, бр:127/08, 58/09,100/2011,67/13 и 100/17), и чланом 54. став 1. тачка 4.Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Друштва

С А З И В А

Годишњу сједницу Скупштине акционара

„Топлана“ а.д. Бања Лука

Опширније...
   

Сазив ванредне сједнице Скупштине акционара за 14.12.2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-20102/2017  

Датум:  24.11.2017  година                                      

       На основу чл. 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник  Републике Српске,  бр: 75/04, 78/11), чл.272. Закона о привредним друштвима ( Сл.гл.РС бр:127/2008) и члана 54. Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука и чл.15.Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, Надзорни одбор  „Топлана“ а.д. Бања Лука

С А З И В А

  ванредну сједницу Скупштине акционара

 „Топлана“ а.д. Бања Лука

Опширније...
 

Одлука о отказивању сједнице Скупштине акционара

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-20091/2017                                                                                      

Датум: 24.11.2017. година.              

      На основу чл.53. став 5. Статута „Топлана“а.д.Бања Лука,Надзорни одбор Друштва, дана  24. 11.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о отказивању  сједнице Скупштине акционара

I

       Отказује се ванредна сједница Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука, која је заказана за дан 11.012.2017 године у 11,00 часова и ставља се ван снаге Одлука о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва, под бројем: 04-19941/2017 од 20.11.2017 године, као и текст Сазива Скупштине акционара, под бројем: 04-19776/17 од 20.11.2017 године.

II

        Одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                Видосав Ђекић, дипл.инж.маш

 

Страна 1 од 10

Инфо

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

ТВ реклама