Toplana A.D.

You are here: Home
 

Saziv Godišnje sjednice Skupštine akcionara za dan 20.08.2018.god.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-10736/2018

Датум, 17.08.2018. године

На основу чл. 7. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, бр: 75/04, 78/11), чланом 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник Републике Српске, бр:127/08, 58/09,100/2011,67/13 и 100/17), и чланом 54. став 1. тачка 4.Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Друштва

С А З И В А

Годишњу сједницу Скупштине акционара

„Топлана“ а.д. Бања Лука

Opširnije...
   

Saziv vanredne sjednice Skupštine akcionara za 14. 12. 2017.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“ BANJA LUKA

Broj: 04-20102/2017  

Datum:  24.11.2017.  godina                                      

       Na osnovu čl. 5. Zakona o javnim preduzećima ( Službeni glasnik  Republike Srpske,  br: 75/04, 78/11), čl.272. Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS br:127/2008) i člana 54. Statuta „Toplana“ a.d. Banja Luka i čl.15.Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, Nadzorni odbor  „Toplana“ a.d. Banja Luka

S A Z I V A

 vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

 „Toplana“ a.d. Banja Luka

 

Opširnije...
 

Odluka o otkazivanju sjednice Skupštine akcionara

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“ BANJA LUKA

Broj: 04-20091/2017                                                                                      

Datum: 24.11.2017. godina.              

       Na osnovu čl.53. stav 5. Statuta „Toplana“a.d.Banja Luka,Nadzorni odbor Društva, dana  24. 11.2017. godine, donosi

O D L U K U

o otkazivanju  sjednice Skupštine akcionara

I

      Otkazuje se vanredna sjednica Skupštine akcionara „Toplana“ a.d. Banja Luka, koja je zakazana za dan 11.012.2017 godine u 11,00 časova i stavlja se van snage Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, pod brojem: 04-19941/2017 od 20.11.2017 godine, kao i tekst Saziva Skupštine akcionara, pod brojem: 04-19776/17 od 20.11.2017 godine.

II

       Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                 PREDSJEDNIK  NADZORNOG ODBORA

                                                                Vidosav Đekić, dipl.inž.maš

 

Strana 1 od 10

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama